Ολοκληρωμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Από τη κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα

Αεροπλάνο

ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Η Εκπαίδευση Ερασιτέχνου Χειριστού Αεροπλάνων βασίζεται πλέον εις την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Νομοθεσία (JAR – FCL 1), η οποία απαιτεί πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.)», και άριστη Υγειονομική κατάσταση.

Για την απόκτηση του Πτυχίου θα πρέπει να παρακολουθήσετε Σχολείο Εδάφους 260 ωρών, διάρκειας περίπου 4-5 μηνών και αξίας 4.000,00 euros + Φ.Π.Α. . Η συχνότης των Μαθημάτων Εδάφους, είναι τρεις (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη) και μεταξύ των ωρών 17:00 και 21:00 εις την Έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, Θερμοπυλών 3, (2ος όροφος). Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε Πτητική Εκπαίδευση τουλάχιστον 45 ωρών Πτήσεως, αξίας 170,00 euros + Φ.Π.Α. ανά ώρα Πτήσεως. Τα Βοηθήματα-Βιβλία-Χάρτες-Αναγωγείς-Plotters-Flight Computers-Log books κ.α. (όχι όμως και τα παράβολο Δημοσίου) συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.

Η Υγειονομική Εξέταση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη τιμή, γίνεται από ιδιώτη Ιατρό, πιστοποιημένο από την ΥΠΑ και κοστίζει περίπου 150,00 ευρώ. Η καταβολή των Διδάκτρων για το Σχολείο Εδάφους γίνεται με την έναρξη των μαθημάτων εφάπαξ (4.760,00 ευρώ). Ο διακανονισμός των ωρών Πτήσεως, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, γίνεται πάλι προκαταβολικά. Δηλαδή, προπληρώνεται μία ώρα πτήσεως και μετά την πραγματοποιείτε. Μπορείτε βεβαίως να προκαταβάλετε ποσό που θα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό ωρών πτήσεων.

Στο σημείο αυτό, θα παρακαλούσαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι οι προαναφερόμενες τιμές είναι δυνατόν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμήν, ιδιαίτερα αυτές των καυσίμων, χωρίς καμία προειδοποίηση και καμία δέσμευση εκ μέρους της «AEROSERVICES A.E.”

Τέλος, κατά την περάτωση της Εκπαιδεύσεώς σας, Εδάφους-Αέρος, θα πρέπει να υποβληθείτε σε «Αξιολόγηση Επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσης» (English Language Proficiency Assessment), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO. Η χρηματική αξία της αξιολογήσεως αυτής ανέρχεται στο ποσό των € 300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διενεργείται δε, υπό Εξουσιοδοτημένων Αξιολογητών (Assessors) της ΥΠΑ και η μη ικανοποιητική επίδοσή σας, (τουλάχιστον σε επίπεδο 4), έχει ως αποτέλεσμα την μη έκδοση του Πτυχίου εκ μέρους της ΥΠΑ, έως ότου αποδείξετε την επάρκειά σας εις την Αγγλική Γλώσσα, ακόμη και όταν έχετε περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις Εδάφους-Αέρος.

Μία καινούργια Σειρά Εκπαίδευσης ξεκινά εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων (τουλάχιστον 8 ατόμων). Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε, μας δίνεται τα στοιχεία σας τηλεφωνικά και όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων μαθητευομένων, σας ειδοποιούμε.

Η Εκπαίδευση Αέρος παρέχεται επί Εκπαιδευτικών Αεροπλάνων τύπου “SOCATA TB-9”, εις το Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας Πάχης Μεγάρων.

Με το Ερασιτεχνικό Πτυχίο Αεροπλάνου αποκτάτε την ικανότητα να χειρίζεστε ως Κυβερνήτης, μικρά Αεροσκάφη, αναλόγως της κατηγορίας του Πτυχίου σας, δια τας προσωπικάς σας ανάγκας ή την αναψυχήν σας, μεταφέροντας μέλη της οικογενείας σας ή και φίλους σας, αλλά άνευ ουδεμίας χρηματικής αποζημιώσεως.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή σας στην σειρά είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση εγγραφής στη Σχολή (παρέχεται από εμάς)
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος
  • Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών, τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου καθώς επίσης και Πιστοποιητικό, τουλάχιστον FCE.
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητος
  • Υγειονομική εξέταση κατηγορίας τουλάχιστον Β.
  • Εσωτερική Διαδικασία Αξιολογήσεως Γνώσεως της Αγγλικής Γλώσσας


Για ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια αεροδρομίων ανά την Ελλάδα, για εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ γιατρούς για έκδοση πιστοποιητικού υγείας καθώς και εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ εξεταστές, μπείτε στο site της ΥΠΑ: www.ypa.gr ή www.hcaa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Σχολής ( Τηλ. 22960 - 25160 ).

Δραστηριότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ

fire brigage  namsa  aein  astynomia

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © 2014 AEROSERVICES. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πολιτική Απορρήτου